Een onderneming is een levenswerk. Niettemin wordt ze misschien ooit verkocht. De redenen kunnen vele zijn: geen opvolging, tijd voor iets anders, gewijzigde markt, “an offer you can’t refuse”, ...

Wat de reden ook is, het blijft een verhaal met vele facetten: voorbereiding op verkoop, waardebepaling, vinden van kandidaat-kopers, onderhandelen voor de beste voorwaarden, evalueren van voorstellen, waterdichte overname contracten, geheimhouding van de gesprekken, …

Niet verwonderlijk dat veel ondernemers hier op onbekend terrein komen. Op zich niet erg zolang men zich maar goed laat omringen.

Sinds 2001 is MNA intensief betrokken bij elk deelaspect van de verkoop en weet als geen ander welke de succesfactoren voor een geslaagde verkoop zijn.

  • Er is eerst en vooral de know how omtrent de meer technische kant van de zaak, zoals waardering, opmaak verkoopmemorandum, onderhandelingstechnieken, contracten, financieringen, …. De vennoten van MNA hebben hiervoor allemaal de juiste achtergrond en opleiding.
  • Niet te vergeten verder is de uitgebreide ervaring om in de onderhandelingen de beste voorwaarden op tafel te brengen. Dat start met het opsporen van de juiste kandidaten met de beste redenen en motieven. Het eindigt met de acceptatie van een bod waarin de beste voorwaarden boven water zijn gekomen. Daar tussenin ligt een scala aan creatieve oplossingen om de koek voor beide zijden te vergroten.
  • Gemotiveerde kopers aantrekken vraagt uiteraard ook inzicht in bedrijfsmodellen en kennis van bedrijfssectoren. Maar het vraagt ook een uitgebreid netwerk dat meedenkt.
  • Elke verkoop is steeds een project dat, zoals elk ander project, staat of valt met goede projectleiding. MNA neemt deze rol op en zorgt voor een vlot projectverloop met dynamiek.
  • Een geslaagde verkoop is doorgaans in de luwte verlopen. Het is de tweede natuur van MNA geworden om discretie op alle beschikbare manieren te bewaren.
  • De weg is niet altijd eenvoudig. Maar gedrevenheid en commitment staan borg voor het beoogde resultaat.

Ontvangt u graag onze portfolio of nieuwsbrief?

Inschrijven