Vooraleer u beslist tot overnames formuleert u best het raamwerk met de belangrijkste redenen, de beoogde doelstellingen en de criteria waaraan uw targets moeten voldoen, kortom een duidelijke overnamestrategie. MNA is uw klankbord bij:

  • Het helder stellen van de strategie van het bedrijf. Wat zijn de doelstellingen en hoe deze te bereiken? Welke zijn de kerncompetenties?
  • Het bepalen van de marktomgeving van het bedrijf. Wie zijn de andere spelers en hoe is hun omvang? Welke zijn de trends en de ontwikkelingen? Wie doet het goed?
  • Het creëren van een draagvlak voor overname en integratie ervan bij alle stakeholders (aandeelhouders, management en key medewerkers).
  • Het vastleggen van de overname criteria. Heldere criteria laten u toe vlot de overnamekandidaten op te lijsten. Heldere criteria zijn ook goud waard wanneer u snel en gefundeerd moet oordelen over een aangeboden target waar tijdsdruk mee gemoeid is.
  • Het opmaken van een plan van aanpak volgens hetwelk u de overnamestrategie gaat uitvoeren.

Ontvangt u graag onze portfolio of nieuwsbrief?

Inschrijven