Een succesvolle overdracht wordt voorafgegaan door een goede analyse en een vastleggen van de belangrijke stappen, het zogenaamde overdrachtsplan dat ingaat op de volgende vragen:

  • Hoe staan de verschillende stakeholders (klanten, personeel, leveranciers) tegenover een overdracht van het bedrijf en hoe met elk van hen omgaan?
  • Wat zijn de sterktes, zwaktes, bedreigingen en opportuniteiten voor het bedrijf?
  • Zijn er factoren die de overdracht kunnen bemoeilijken en zo ja, welke zijn de corrigerende acties?
  • Wat is de waarde van het bedrijf en welke factoren kunnen waarde positief of negatief beïnvloeden?
  • Welke zijn de verschillende scenario’s voor overdracht (share deal, asset deal, strategische of financiële koper, …)? Wat zijn de voor- en nadelen van elk scenario?
  • Welke acties moeten nog genomen worden voor aanvang van het proces en met welke timing?

Ontvangt u graag onze portfolio of nieuwsbrief?

Inschrijven