Overdracht of overname bedrijf

MNA begeleidt u bij het volledige overdrachts- (voor de eigenaar) of overnameproces (voor de koper), vanaf de voorbereiding tot en met het sluiten van de transactie.


STAPPEN BIJ OVERDRACHTSPROCES

(MNA begeleidt de eigenaar)

 • Waardebepaling van de onderneming op basis van de historische cijfers, budgetten en andere kenmerken van het bedrijf.
 • Opstellen van een doordacht bedrijfsdossier met alle relevante elementen.
 • Er wordt nagedacht welk type van kopers in aanmerking kan komen: industriële partijen, private equity of privé investeerders.
 • Een lijst van potentiële kopers wordt opgesteld op basis van publiek beschikbare informatie: activiteiten, financiële gegevens, overnamehistoriek, enz.
 • De potentiële kopers worden rechtstreeks benaderd om na te gaan of hun motivatie, strategie en timing juist zitten voor een overname.
 • Ook worden potentiële kopers onrechtstreeks aangetrokken via hun vertrouwenspersonen die ons netwerk van accountants, revisoren, banken en zakenadvocaten uitmaken.
 • Wij verzorgen alle informatie-uitwisseling en volgen kandidaten op zodat deze tot biedingen worden aangezet.
 • Biedingen worden door ons in nauw overleg met onze opdrachtgever uitonderhandeld om te komen tot een intentieverklaring.
 • De werkzaamheden na het tekenen van de intentieverklaring coördineren wij met kennis van zaken: de audit en het opstellen van de definitieve overeenkomsten.

STAPPEN BIJ OVERNAMEPROCES

(MNA begeleidt de koper)

 • Samen met u leggen we het profiel van het gezochte bedrijf vast en MNA maakt een lijst van mogelijke doelbedrijven op.
 • De doelbedrijven worden rechtstreeks of via ons uitgebreide netwerk gecontacteerd, met behoud van wederzijdse wederzijdse vertrouwelijkheid, tot beide partijen serieuze interesse vertonen om tot een deal te komen.
 • Vervolgens zorgt MNA voor de waardering en opstellen van een Investment Memorandum.
 • De informatie-uitwisseling tussen de partijen wordt door MNA gecoördineerd.
 • Begeleiding van de onderhandelingen van de intentieverklaring tot aan het sluiten van de transactie.