Groeikapitaal aantrekken

Voor bedrijven met een degelijk groeiverhaal, zoekt MNA de gepaste financiële investeerder die het bedrijf helpt haar strategie te verwezenlijken:

  • Voorbereiding en nazicht van het businessplan.
  • Bepalen van de kapitaalbehoefte en nagaan hoe deze kan worden ingevuld: bankfinanciering, achtergestelde leningen en/of aandelenkapitaal.
  • Opstellen van de "pre-money" en de "post-money" waardering.
  • Opmaken van een investeringsdossier ("Investment Memorandum").
  • Identificatie van en contactname met geschikte investeerders op basis van gespecialiseerde databanken en met behulp van  ons netwerk.
  • Coördinatie van de informatie-uitwisseling door MNA.
  • Begeleiding van de onderhandeling van intentieverklaring tot het sluiten van de transactie.
  • De vele referenties die we kunnen voorleggen, getuigen dat onze aanpak werkt.
  • Wij werken op basis van het "no-cure-no-pay" principe.