Bedrijf verkopen?

Tijdige voorbereiding is cruciaal. Onze MNA audit is een prima start.

Waarom?

Ooit komt het moment. Het moment waar u als ondernemer wil gaan verkopen. En dat liefst op de een goede manier aan goede voorwaarden. Veelal blijkt nadien dat het toch beter had gekund. Waarom? Vaak ligt het bij een gebrek aan voorbereiding.

Daarom raden we u aan om tijdig aan de voorbereiding te beginnen. Tijdig betekent minstens 3 tot 5 jaar voor het moment van de eigenlijke verkoop. Nog beter is om er vandaag al mee te starten. Als er plots een geïnteresseerde koper voor de deur staat, dan kunt u meteen een serieus gesprek aangaan. Hoe bereidt u zich nu het beste voor? Wij helpen u daarbij met onze MNAaudit.

Hoe gaan we te werk?

Als MNA begeleiden en adviseren wij al twintig jaar ondernemers bij alle aspecten van fusies en overnames. Wij weten dus hoe we u en uw bedrijf klaarstomen voor een verkoop. Wij pakken onze MNA audit op volgende manier aan.

We analyseren het cijfermateriaal van de voorbije 3 boekjaren, wat een eerste indicatieve waardebepaling geeft, en maken een diepgaandere analyse:

  • Wat zijn de sterke en minder sterke punten?
  • Welke vraagtekens en bezwaren zullen geopperd worden en hoe werken we die weg?
  • Welke types van kopers zijn te verwachten en hoe passen ze bij het bedrijf en hetgeen u voor ogen heeft?

De analyse legt de belangrijke punten bloot die van invloed zullen zijn op de toekomstige voorwaarden en waarop nog kan gewerkt worden.

Door daarna jaarlijks de belangrijke punten te herbekijken, samen met de meest recente cijfers, wordt vanzelf duidelijk hoe de indicatieve waarde is geëvolueerd en dus welke vooruitgang werd geboekt.

Belangrijk is dat we het bedrijf dus bekijken vanuit het oogpunt van een koper. Een kandidaat-koper kijkt namelijk door een andere bril naar uw onderneming. Daar waar u kansen ziet, ziet hij of zij risico’s. En deze risico’s, of ze nu echt of ingebeeld zijn, bepalen voor een belangrijk deel de prijs voor uw bedrijf. We achterhalen dus welke risico’s een koper zal opwerpen zodat ze op voorhand kunnen aangepakt worden.

Op het einde van de rit bepalen we een exit-strategie en actieplan om uw verkoop te realiseren op korte of lange termijn, afhankelijk van uw doelstellingen.

Graag meer weten over onze MNA audit?

Neem vrijblijvend contact met ons.


Ontvangt u graag onze portfolio of nieuwsbrief?

Inschrijven