Advies op maat

MNA voert een objectieve en marktconforme waardering van bedrijven uit:

 • Op een objectieve en gefundeerde manier wordt inzicht gegeven in de waarde van uw bedrijf en in welke maatregelen nog kunnen genomen worden om deze waarde te verhogen.
 •  Voor waardebepaling baseren wij ons op 3 verschillende waarderingsmethoden:
  • Discounted Cash Flow (gebaseerd op het rendement)
  • ‘Multiple’ methode (gebaseerd op het rendement)
  • Toetsing aan de substantiële waarderingmethode (gebaseerd op het gecorrigeerde eigen vermogen)
 • Als onafhankelijke adviseur, zorgen wij voor een objectieve en marktconforme waardering.
 •  In samenspraak bepalen wij samen met u de prijsstrategie.
 •  De vele referenties en tevreden klanten kunnen getuigen van onze professionele aanpak.

MNA helpt u belangrijke stappen te zetten bij de voorbereiding van een overdracht door middel van een overdrachtsplan:

 • Het in kaart te brengen van de belangrijkste aspecten van het bedrijf: activiteiten, cliënten, leveranciers, organisatie.
 • Opstellen van  een sterkte-zwakte analyse (SWOT).
 • Oplijsten van factoren die de overdracht kunnen belemmeren en corrigerende acties vastleggen.
 • Bepalen van de waarde van de onderneming.
 • In kaart brengen van de diverse overdrachtsscenario's met respectievelijke voor- en nadelen.
 • Opstellen van een actieplan en timing om het bedrijf klaar te zetten voor overdracht.

MNA helpt u met een business plan om de investeerder te overtuigen:

 • Ondersteuning bij het uitwerken van een strategische analyse en onderbouwde toekomstvisie.
 • Assistentie bij het opstellen van een gedegen businessplan, inclusief kasstroomanalyse op basis van operationele kasstromen, investeringen en evolutie bedrijfskapitaalbehoefte.
 • Vastleggen van de optimale financieringsmix.